Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

Trần Nguyên Nhung
Trần Nguyên Nhung

Ngày sinh: 1/9/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nho Quan, NInh Bình

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

Điện thoại riêng: 0912621931

Phó bí thư chi bộ. Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Xuân Thắng
Nguyễn Thị Xuân Thắng

Ngày sinh: 26/12/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0984235574

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lợi
Nguyễn Thị Lợi

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng nhà trường

Điện thoại riêng: 0365656458

Tiểu học Quang Tiến